top of page
Artboard 1_1x.png

Il-Little Mermaid......il-Pentow bil-Malti  Produzzjoni tal-Kumpanija Teatru Rjal

TEATRU  ISTITUT KATTOLIKU - FLORIANA

 

 

 

 

 


 

Fir-Renju ta’ Maltlantis Tritoni ir-Re irid iżewweġ lil bintu Ariel sajjied li ġej mill-art biex jipprova jsalva l-ibħra milli jiftaqru mill-ħut. Iżda Ariel temmen fl-imħabba ta’veru u għalhekk tixtieq li tmur love island!

X’taħbat it-tritarra ta’ Tritoni? X’jiġri meta Ursola jirnexxiela taħtafa? Min hu s-sajjied li jrid jiżżewweġ lil Ariel? Sponge Bob u Jack Sparrow x’Għandom x’Jaqsmu?

Dal-mistoqsijjiet tirrispondihom biss jekk tiġi u ma jiddispjaċikx żgur ! Serata mimlijja divertiment, daħq u mużika għall-familja kollha!

Kast eċċezzjonali:

Rodney Gauci, Brian Farrugia, Petra Z, Lee-N Abela, Jason Scerri, Mariah Mangion, George Micallef, Stephen Mifsud, Jacob Piccinino, Rebecca Bilocca, Shaun Rizzo, Moses Galea, Luca Borg Pardo, Sergio , Matteo Testa, Leah Mifsud u Beppe Calleja Tonna flimkien maż-żeffiena bravi ta’ Kinetic.

 

Din il-Pantomima, sinonima ma dawk li jattendu t-teatru fil-perijodu tal-Milied u l-ewwel tas-sena,  hija l-unika wahda bil-Malti li ssir fuq livell Nazzjonali u hija wahda mill attrazzjonijiet prinċipali f'dawn il jiem sbieh ta festi. Produzzjoni li sabet posta fil-kalendarju tal-attivitajiet annwali f'dawn il jiem sbieh tas-sena.
  

9 x 16 720p 2_1x.png
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page