Restrizzjonijiet tal-COVID19

Kull persuna jrid ikollha ċertifikat validu tal-vaċċin kontra l-Covid. Dan jista' jkun stampat jew muri fuq il-mobile b'mod ċar biżżejjed biex ikun jista' jiġi skennjat.

 

Qabel id-dħul tittieħed it-temperatura lil kull persuna.

 

Jekk għal xi raġuni konnessa mal-Covid titħassar xi rappreżentazzjoni, il-flus tal-biljett/i jingħataw lura.

 

Kemm ġewwa t-teatru kif ukoll barra fir-reception trid tintlibes il-maskra protettiva.

 

Kull linja gwida maħruġa mid-Dipartiment tas-Saħħa qed tiġi osservata.